Swedish logo

Seminarium till minnet av Holger Thesleff

Seminarium till minnet av Holger Thesleff

Fredag 15.3.2024, kl. 14.15–18 Helsingfors universitet, Forsthuset, sal 6 (Unionsgatan 40, 3:e våningen) Varmt välkomna till minnesseminariet tillägnat Holger Thesleff, framstående professor i grekisk filologi (1924–2023). Seminariet kommer att utforska Thesleffs arv...

Professor Mats Gyllenbergs avskedsföreläsning

Professor Mats Gyllenbergs avskedsföreläsning

Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg höll sin avskedsföreläsning "The art of mathematical modelling" torsdagen 18.1.2024. Läs artikeln om föreläsningen via denna länk.

Ansökningstid för forskningsunderstöd 1-31.1.2024

Ansökningstid för forskningsunderstöd 1-31.1.2024

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående...