Swedish logo

Lennart Levi in memoriam

Societens utländske ledamot professor Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år. Han föddes den 20 maj 1930 och dog den 18 februari 2024. Han invaldes i Societeten år 1992. Han var professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm från 1978...

Beviljade stipendier 2024

Beviljade stipendier 2024

Finska Vetenskaps-Societeten har beviljat 54 stipendier till ett totalt belopp av 571 260 €. Ytterligare information om stipendierna finns tillgänglig via följande länk.

Intervju med professor Bo Lönnqvist: Linnaeus in His Lapland Dress

Intervju med professor Bo Lönnqvist: Linnaeus in His Lapland Dress

En intervju med professor Bo Lönnqvist om målningen 'Linnaeus in His Lapland Dress' har nu publicerats på Societetens YouTube-kanal. Lönnqvist har skänkt målningen till Societeten och nu hänger den i mötesrummet Elias. Se intervjun via denna länk.