Swedish logo

Symposium: Språk och förståelse

Symposium: Språk och förståelse

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar ett symposium vid namn Språk och förståelse 15.2.2024 kl. 16–20 i Maijasalen på Helsingfors centrumbibliotek Ode, Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors. Evenemanget...

läs mer