Swedish logo

Symposium: Språk och förståelse

14.12.2023

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar ett symposium vid namn Språk och förståelse 15.2.2024 kl. 1620 i Maijasalen på Helsingfors centrumbibliotek Ode, Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors.

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen anmälning.

Program:

Mats Gyllenberg: Tilaisuuden avaus / Välkomstord

Puheenjohtaja / Moderator: Hannu Riikonen

Matti Miestamo: Kielten erilaisuus ja samuus — ymmärtämisen edellytyksistä globaalissa perspektiivissä

Juha Janhunen: Att förstå språk i tid och rum

Helena Lehečková: Monikielisyys ja ymmärtämisen haaste – vem lär sig vems språk

Väliaika / Paus

Puheenjohtaja / Moderator: Juhani Härmä

Arto Mustajoki: Kuinka voisimme ymmärtää toisiamme kun puhumme kaikki eri kieltä

Janne Saarikivi: Miten suomen kieltä voi ymmärtää? Universaaleja ja kulttuurispesifisiä leksikaalisia merkityksenkehityksiä ja niiden syitä

Johanna Isosävi: Miten suomalaiset ja ranskalaiset ymmärtävät toistensa kohteliaisuuden

Jan-Ola Östman: Förståelse handlar inte bara om språk – om integration till landsbygden

0 kommentarer