Swedish logo

Ny publikation: Stimmen von Banater Schwaben – Narratologische Studien zur deutschen Minderheit im rumänischen Banat in den 1990er Jahren

15.08.2023

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok: Stimmen von Banater Schwaben: Narratologische Studien zur deutschen Minderheit im rumänischen Banat in den 1990er Jahren.

Bokens drivkraft härrör från ett samarbete mellan Institutionen för etnologi vid Jyväskylä universitet och Institutionen för folkloristik vid universitetet i Szeged, Ungern. Fältforskningen genomfördes under åren 1997 till 2000 och innefattade nära relationer med 36 tyska informanter från 13 olika byar i Banat, Rumänien.

Bokens teoretiska ramverk befinner sig i kulturantropologi, etnologi och folkloristik. Det främsta fokuset ligger på utforskandet av narrativ: minneskultur och berättande, språkmönster samt strukturella analyser av berättelser. De centrala frågeställningarna behandlar ämnen såsom hemland och språk, självuppfattning i jämförelse med uppfattningen av andra, samt eftertanke kring livets gång och de dynamiska förändringarna som uppstår i tid och rum.

Bo Lönnqvist
Commentationes Scientiarum Socialium 82
Helsingfors 2023, 268 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

0 kommentarer