Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter år 2022

30.12.2022

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 19.12.2022 följande personer till ledamöter:
professor Theo Kurtén (Helsingfors universitet), professor Antti Mäkitie (Helsingfors universitet),
professor Craig Primmer (Helsingfors universitet) samt professor Kari Rummukainen (Helsingfors
universitet).

Till utländska ledamöter kallades professor Timo Koski (Kungliga Tekniska högskolan) samt
professor Jyri-Pekka Mikkola (Umeå universitet).

0 kommentarer