Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societetens utländska medlem Svante Pääbo har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina ”upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”. Svante Pääbo kallades till utländsk ledamot av Societeten år 2002 och höll festföredraget vid Societetens 175-årsjubileum.

Societeten gratulerar sin ledamot.

Mera information här.