Swedish logo

Video från symposiet ”Rokotukset ennen ja nytt”

01.03.2021

En videoupptagning från symposiet ”Rokotukset ennen ja nyt” kan ses på Youtube.

Finska Vetenskaps-Societetens symposium behandlde bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerade Klaus Hedman, professor i klinisk virologi vid Helsingfors universitet och Seppo Meri, professor i immunologi vid Helsingfors universitet.

Program:

  • Symposiet öppnades av Finska Vetenskaps-Societetens ordförande Jukka Meurman
  • Heikki Peltola, professor emer. i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet: Rokotusten historia
  • Mika Rämet, professor i  experimentell immunologi och direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet: Rokotteiden vaikutusmekanismit
  • Hanna Nohynek, överläkare vid vid Institutet för hälsa och välfärd THL: Koronarokotukset up-to-date
  • Paneldebatt om vaccinernas betydelse i kampen mot corona pandemin

0 kommentarer