Swedish logo

Video från seminariet ”Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna”

06.09.2021

En videoupptagning från seminariet ”Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna” kan ses på Youtube.

Med seminariet 25.8.2021 uppmärksammades att det är 100 år sedan lagen om Ålands självstyre stiftades. Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland. Förslaget till ny Ålands självstyrelselag är under beredning. För att lagen ska träda i kraft, ska den godkännas av både riksdagen och lagtinget. Seminariet var ägnat att ge impulser till beslutsfattarna om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.

Medverkande: justitieminister Anna-Maja Henriksson, direktionsordförande Kimmo Sasi (Hanaholmen), lektor Maria Ackrén (Grönlands universitet) doktorand Ida Jansson (Lunds universitet), lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam (justitieministeriet), professor Jan Sundberg (Helsingfors universitet), professor Stefan Sjöblom (Helsingfors universitet), lektor Hallbera West (universitetet på Färöarna), docent Pär Olausson, (Mittuniversitetet) och lantrådet Veronica Thörnroos (Ålands landskapsregering).

0 kommentarer