Swedish logo

Utdelning av stipendier till ukrainska forskare

28.03.2022

Utdelning av stipendier till ukrainska forskare

Finska Vetenskaps-Societeten har den 21.3.2022 delat ut stipendier på totalt ca 100 000 euro till åtta ukrainska forskare för vetenskapligt arbete vid finska universitet. Stipendierna har beviljats forskare som på grund av Rysslands krig i Ukraina varit tvungna att fly sitt land eller som inte kunnat återvända hem på grund av kriget.

Finska Vetenskaps-Societetens stipendieprogram för Ukraina fortsätter och stipendier kan sökas kontinuerligt utan tidsgräns.

Tilläggsinformation ges av Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg, tel. +358 (0)50 4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi.

0 kommentarer