Swedish logo

Symposium ”Rokotukset ennen ja nyt” 30.3.2021

02.03.2021

Tid:     Tisdag 30.3.2021 kl. 17.00-20.00 

Plats:  https://vimeo.com/event/738166 (online)

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar ett symposium som behandlar bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerar Klaus Hedman, professor i klinisk virologi vid Helsingfors universitet och Seppo Meri, professor i immunologi vid Helsingfors universitet.

Program:

  • Symposiet öppnas av Finska Vetenskaps-Societetens ordförande Jukka Meurman
  • Heikki Peltola, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet: Rokotusten historia
  • Mika Rämet, professor i  experimentell immunologi och direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet: Rokotteiden vaikutusmekanismit
  • Hanna Nohynek, överläkare vid vid Institutet för hälsa och välfärd THL: Koronarokotukset up-to-date
  • Paneldebatt om vaccinernas betydelse i kampen mot corona pandemin

Det går att ställa frågor till experterna via ”chat”-funktionen under direktsändningen, eller att sända frågor i förväg till adressen societas@scientiarum.fi (senast 29.3.2021).

Symposiet är öppet för allmänheten och kräver ingen förhandsanmälning. Efteråt finns en bandning av symposiet tillgängligt via webbplatsen.

0 kommentarer