Swedish logo

Symposium 11.7.2022: Människan och andra djur

25.05.2022

Finska Vetenskaps-Societetens symposium Människan och andra djur ordnas som en del av Jyväskylän Kesä 2022.

Tid:                11 juli 2022 kl. 14 – 17

Plats:             Jyväskylä universitet, Ruusupuisto, auditoriet
                        Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Kan vi förstå andra arter? Hur förstår djuren varandra? Vad kan vi säga om kommunikationen mellan olika arter? Hur påverkar människan och andra arter varandra i ett historiskt perspektiv och i nuvarande livsmiljöer? Vilken är människans plats i ett bredare ekologiskt sammanhang, då vi betraktar den i ljuset av ny forskning och förståelse? Uppfattningen om förhållandet mellan människan och andra arter är på många sätt i rörelse.

Under symposiet Människan och andra djur betraktar sex framstående forskare de föränderliga förhållandena mellan människan och andra arter: skillnader, förståelse och dess gränser, samband och ansvar. Perspektiven representerar historieforskning, infektions- och evolutionsekologi, biologisk antropologi, kulturforskning och filosofi. Mellan föredragen har publiken möjlighet att ställa frågor.

Program:

Hannu Koskinen, Finska Vetenskaps-Societetens ordförande öppnar symposiet

Otto Latva, Åbo universitet: Monilajinen historiantutkimus murtaa käsityksiä menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta

Eva R. Kallio, Jyväskylä universitet: Puutiaiset ja zoonoositaudit muuttuvassa ympäristössä

Johanna Mappes, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet: Kuinka eläinten välistä kommunikaatiota voidaan tutkia, kun emme puhu samaa kieltä?

Sonja Koski, Helsingfors universitet: Lukevatko eläimet muiden mieltä?

Sanna Karkulehto, Jyväskylän universitet: Voiko eläintä lukea? Humanistiset tieteet ja inhimillisen Åbo universitet: Ihminen eläimenä ja osana luontoa

Som ordförande verkar Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet och Finska Vetenskaps-Societeten.

Deltagandet är avgiftsfritt och förutsätter ingen förhandsanmälan.

0 kommentarer