Swedish logo

Stipendier för ukrainska forskare i Finland

09.03.2022

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår stipendier för ukrainska forskare i Finland

Stipendierna kan sökas av ukrainska medborgare i Finland eller av finländska forskare för att inbjuda ukrainska medborgare att utföra forskningsarbete i Finland. De skattefria stipendierna kan användas till att täcka resekostnader samt levnadskostnader upp till 2040 euro per månad. Ansökningarna, som skall innehålla en forsknings- och tidsplan, forskarens CV samt en budget, skickas till <societas@scientiarum.fi>. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Stipendierna kan sökas så länge kriget pågår. Societetens styrelse fattar senare beslut om när detta stipendieprogram upphör.

Ytterligare information ges av Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg <secretarius@scientiarum.fi>

0 kommentarer