Swedish logo

Seminarium till minnet av professor Matti Klinge (1936–2023)

07.09.2023

Mikä mies Matti Klinge oli?
Vad var Matti Klinge?
A la recherche de Matti Klinge

Seminarium till minnet av professor Matti Klinge (1936–2023)
i Helsingfors Universitets solennitetssal 9.X.2023 klockan 14.00–16.00
Alexandersgatan 5. Tillgänglig ingång från Fabiansgatan 33.

Professor Matti Klinge verkade under sitt liv på flera olika fält. I detta minnesseminarium möter
vi nio perspektiv på professor Klinge i hans olika roller. Det är bland annat historikern, läraren,
debattören och sällskapsmänniskan vi minns.

Seminariet arrangeras av en kommitté som består av vänner och elever i samarbete med andra som ingått professor Klinges breda nätverk.

Helsingfors universitet och dess kulturarv var viktiga för Matti Klinge och det är därför en glädje
att få inbjuda Er till universitetets nyrenoverade huvudbyggnad.

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Det går inte att delta i programmet på distans.
Före programmet i solennitetssalen inbjuds deltagarna klockan 13–14 till en te- och kaffemottagning på Universitets innergård Agora.

Helsingfors stad bjuder deltagarna på en kvällsmottagning till professor Klinges ära i Stadshuset
(Norra Esplanaden 11–13) klockan 17.00–19.00.

Denna inbjudan får gärna spridas.

Utförligare program, tilläggsinformation och anmälan senast 30.9:
www.lyyti.in/Klinge

Arrangör: Matti Klinges minneskommitté
Eira Aalto – Tuomas Heikkilä – Rainer Knapas – Laura Kolbe – Mirkka Lappalainen
Henrik Meinander – Märtha Norrback – Stig-Björn Nyberg – Toni Piipponen
Kristina Ranki – Henrika Tandefelt

I samarbete med: Helsingfors universitet, Helsingfors stad, Finska Vetenskaps-Societeten,
Eteläsuomalainen Osakunta (ESO, Sydfinska nationen), Studentkåren vid Helsingfors universitet, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Niilo Helanders stiftelse och Mannerheim-museet

0 kommentarer