Swedish logo

Seminarium 25.8.2021: Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna

18.06.2021

Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna

Tid: Onsdagen den 25 augusti 2021

Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Med seminariet uppmärksammar vi att det är 100 år sedan lagen om Ålands självstyre stiftades. Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland. Förslaget till ny Ålands självstyrelselag är under beredning. För att lagen ska träda i kraft, ska den godkännas av både riksdagen och lagtinget. Seminariet är ägnat att ge impulser till beslutsfattarna om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.

10:00 Öppning

10:10 Inledningsanförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

10:25 Färöarna och Grönland
lektor Maria Ackrén

10:45 Ålands utveckling från självstyrelselagens tillkomst den 6 maj 1920 till nutid
doktorand Ida Jansson, Lunds universitet

11:05 Handläggningen av Ålandsfrågor i riksförvaltningen
lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet

11:30 Lunch

12:30 Kvaliteten i det åländska självstyret
professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet

13:00 Paneldiskussion. Moderator riksdagsledamot Mats Löfström

13:30 Utfallet i det åländska beslutsfattandet
professor Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet

13:50 Kvaliteten i Färöarnas utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Hallbera West, Fróðskaparsetur Føroya

14:15 Kaffe

14:45 Kvaliteten i Grönlands utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Maria Ackrén, Illsimatusarfik

15:10 Paneldiskussion om de färöiska och grönländska exemplen som modell för Åland – Finland.
Moderator docent Pär Olausson, Mittuniversitetet

16:00 Dialog med bland andra lantrådet Veronica Thörnroos om den kommande självstyrelselagens förtjänster och brister

16:30 Slut för dagen

Arrangörer: Finska Vetenskaps-Societeten, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Språk: svenska

Deltagandet är avgiftsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast 20.8.2021 via länken https://www.lyyti.in/Nordiska_perspektiv_pa_sjalvstyre_Aland_Gronland_och_Faroarna_3169

Programmet finns att läsa även här.

Evenemanget är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

0 kommentarer