Published | Updated | i News

Statsrådet har utnämnt professor Paula Eerola till generaldirektör för Finlands Akademi. Finska Vetenskaps-Societeten gratulerar sin ledamot!
Mer information här.