Swedish logo

Nya medlemmar 18.12.2023

20.12.2023

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 18.12.2023 följande personer till ledamöter: professor Emilia Kilpua (Helsingfors universitet), professor Ari Ristimäki (Helsingfors universitet), ledande forskare Aki Sinkkonen (Naturresursinstitutet LUKE), professor Marja-Liisa Helasvuo (Åbo universitet) samt professor Kim Strandberg (Åbo Akademi).

Foto från vänster: Ari Ristimäki (Helsingfors universitet), Aki Sinkkonen (Reconnecting nature), Emilia Kilpua (Helsingfors universitet), Kim Strandberg, Marja-Liisa Helasvuo (Åbo universitet).

0 kommentarer