Swedish logo

Nya ledamöter 17.12.2018

17.01.2019

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt ordinarie möte 17.12.2018 följande personer till nya ledamöter: professor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet, professor Veijo Kaitala, Helsingfors universitet, professor Altti Kuusamo, Åbo universitet, professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet, docent Kai Mikkonen, Helsingfors universitet, docent Pia Olsson, Helsingfors universitet, professor Martin Romantschuk, Helsingfors universitet, professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi och docent Peter Söderlund, Åbo Akademi.

Nya ledamöterna Anna-Elina Lehesjoki, Kai Mikkonen, Pia Olsson, Martin Romantschuk, Cecilia Sahlgren och Peter Söderlund mottog sina ledamotsdiplom 18.2.2019. Sara Heinämaa, Veijo Kaitala och Altti Kuusamo var förhindrade att närvara.

0 kommentarer