Published | i News

På sitt möte den 21 september 2020 har Finska Vetenskaps-Societeten kallat professor Dan-Olof Riska och professor Eva Margareta Steinby till hedersledamöter.