Published | Updated | i News

Anders Johan Lexell Brevväxling. Commerce épistolaire.
Red. / réd. Johan C.-E. Stén
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 206
Vasa 2019, 721 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.