Swedish logo

Ny publikation: Selected papers of Carl G. Gahmberg (with commentaries) – Cell Membranes and Cell Adhesion

18.10.2023

Finska Vetenskaps-Societeten har gett ut en ny bok: Selected papers of Carl G. Gahmberg (with commentaries) – Cell Membranes and Cell Adhesion, av professor Carl G. Gahmberg (Helsingfors, 2023).

Boken är en samling av artiklar, inklusive kommentarer från författaren.

Carl G. Gahmberg är ett namn synonymt med excellens och utmärkelser. Genom sin lysande karriär har han blivit erkänd och firad för sina bidrag till vetenskapens och akademins värld. Carl G. Gahmbergs inflytande sträcker sig långt utanför Finlands gränser, och han har varit en respekterad medlem i många prestigefyllda institutioner. Utöver sina akademiska och vetenskapliga prestationer har han mottagit flera hederstitlar och utmärkelser. Han verkade som ständig sekreterare för Finska Vetenskaps-Societeten år 1992-2018.

I dag innehar Carl G. Gahmberg positionen som kansler för Åbo Akademi och fortsätter att forma framtiden för utbildning och forskning.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

0 kommentarer