Published | i News

Ilmatieteen vaiheita ja vaikuttajia Suomessa

Nevanlinna, Heikki
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 215
Vasa 2021, 341 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.