Published | i News

I år fortsätter Finska Vetenskaps-Societeten, Franska institutet i Finland, Frankrikes ambassad och Frankrikes ministerium för högskolor, forskning och innovation sitt samarbete kring Maupertuis-programmet, som är ett finansieringsprogram med målet att stärka samarbetet mellan Finland och Frankrike inom forskning, innovationer och högskoleutbildning.

Inom Maupertuis-programmet lediganslås stipendier att sökas senast 30 september 2022.

Tilläggsinformation