Published | Updated | i News

Magnus Ehrnrooths stiftelses ansökningstid för stipendier 2022 är 15.10-30.11.2021. I samband med detta lediganslås också cotutelle-doktorandstipendier inom Maupertuis-samarbetet med Frankrike. Stiftelsen understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Mera information här.