Swedish logo

Lärarpris 2023

17.11.2022

Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är landets äldsta vetenskapsakademi. Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne. År 2023 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier:

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier

  • matematik eller naturvetenskapliga ämnen
  • modersmål, svenska eller främmande språk

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post  societas@scientiarum.fi senast 6.2.2023. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Speciellt gymnasieelever uppmuntras att lämna förslag. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg (tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi).

0 kommentarer