Published | Updated | i News

Filosofie doktor Jens Grandell har för sin avhandling ”Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865” tilldelats ett pris om 10 000 € av Svenska Litteratursällskapet. Avhandlingen är utgiven som bok av Finska Vetenskaps-Societeten i serien Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Redaktör är herr Londen.

Prismotiveringen finns att läsa här.