Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2022

02.05.2022

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2022 till följande meriterade personer:

Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas professor Janne Saarikivi, en exceptionellt mångsidig språkforskare och en betydande finländsk humanist, vars intressen på ett brett spektrum omfattar samhället, ideologier, religion och politik.

Janne Saarikivi

Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia (20 000 €) erhåller professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet) för sin mångsidiga och digra forskargärning med förankring i tidigmodern historia och den så kallade svenska tiden.

Petri Karonen

Professor Theodor Homéns pris i fysik (20 000 €) erhåller professor Mika Sillanpää (Aalto-universitetet) för sin experimentella forskning inom kvantoptomekanik, supraledande kvantbitar och magnetoakustik.

Mika Sillanpää

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris i matematik (10 000 €) erhåller professor Tuomas Hytönen (Helsingfors universitet), en av sin generations ledande forskare inom harmonisk analys, för sin forskning inom singulära integraler i viktade rum.

Tuomas Hytönen

FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (10 000 €) erhåller FM Jani Penttala, (Jyväskylä universitet) för sin framgångsrika forskning inom kvantkromodynamik.

Jani Penttala

Magnus Ehrnrooths stiftelses ändamål är att främja och understöda rent vetenskaplig grundforskning som syftar till fördjupande och ökande av vetandet inom matematiken, astronomin, fysiken och kemin inklusive den medicinska kemin. På förslag av Finska Vetenskaps-Societeten delar stiftelsen, förutom understöd och stipendier till en summa på ca 2,3 miljoner €, årligen ut ett pris till en framstående forskare inom någon av ovannämnda vetenskaper. I år går priset på 20 000 € till professor Aleksi Vuorinen (Helsingfors universitet) för hans framgångsrika forskning inom tillämpning av kvantkromodynamik på kvarkmateria med extrem densitet eller temperatur.

Aleksi Vuorinen

Vetenskaps-Societeten premierade också tre gymnasielärare vars elever framgångsrikt fortsatt sina studier i lärarens ämne på universitetsnivå med 5 000 € var. Pristagarna är Anna-Stina Lindholm, lektor i modersmål, filosofi och livsåskådning vid gymnasiet Lärkan i Helsingfors, Paula Perkkalainen, lektor i kemi vid Kaurialan lukio i Tavastehus samt Laura Vuorela, lektor i historia och samhällslära vid gymnasiet Helsingin Medialukio i Helsingfors. Pristagarnas skolor får dessutom 2 000 € för att utveckla undervisningsämnet i fråga.

Ann-Stina Lindholm

Paula Perkkalainen

Laura Vuorela

Dessutom utdelas sammanlagt 493 293 € i forskningsunderstöd till 43 vetenskapsidkare.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse har delat ut forskarstipendier till 6 yngre forskare från Finland och Sverige till ett sammanlagt belopp av 170 000 €. Urvalet har skett i samråd med Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien.

Tilläggsuppgifter ges av ständige sekreteraren Mats Gyllenberg, e-post secretarius@scientiarum.fi, tel. +358 50 433 2920.

0 kommentarer