Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2020

29.04.2020

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2020 till följande meriterade personer:

Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas Matti Lassas, professor i matematik vid Helsingfors universitet, för hans banbrytande och mångsidiga forskning inom den matematiska teorin för inversa problem samt dess tillämpningar inom bland annat fysik och medicin.

Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia (20 000 €) erhåller professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet, en mångsidig och internationellt renommerad forskare som har bidragit till att utvidga den finska historieforskningens ämnessfär, bl.a. inom Finlands tidigmoderna historia och genushistoria.

FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (10 000 €) erhåller FM Matias Mannerkoski, Helsingfors universitet, för sin framgångsrika forskning i gränsområdet mellan partikelfysik och kosmologi.

Magnus Ehrnrooths stiftelses ändamål är att främja och understöda rent vetenskaplig grundforskning som syftar till fördjupande och ökande av vetandet inom matematiken, astronomin, fysiken och kemin inklusive den medicinska kemin. På förslag av Finska Vetenskaps-Societeten delar stiftelsen, förutom understöd och stipendier till en summa på ca 1,9 miljoner €, årligen ut ett pris till en framstående forskare inom någon av ovannämnda vetenskaper. I år går priset på 20 000 € till Mikko Ritala, professor i oorganisk materialkemi vid Helsingfors universitet, för hans forskargärning inom atomlagerdeponering.

Vetenskaps-Societeten premierade också tre gymnasielärare vars elever framgångsrikt fortsatt sina studier i lärarens ämne på universitetsnivå med 5 000 € var. Pristagarna är Tanja Ingelin,
lektor i historia, samhällslära och religion vid Kyrkslätts gymnasium, Mia Mattsson, lektor i historia och samhällslära vid Jakobstads gymnasium och Minna Saarinen, lektor i fysik vid Tampereen klassillinen lukio. Dessutom får pristagarnas skolor 2 000 € för att utveckla undervisningsämnet i fråga.

Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasium

Mia Mattsson, Jakobstads gymnasium

Minna Saarinen, Tampereen klassillinen lukio

Dessutom utdelas sammanlagt 325 485 € i forskningsunderstöd till 51 vetenskapsidkare.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse har delat ut forskarstipendier till nio yngre forskare från Finland och Sverige till ett sammanlagt belopp av 250 000 €. Urvalet har skett i samråd med Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien.

0 kommentarer