Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens pris 29.4.2019

10.05.2019

Vetenskaps-Societeten delade ut flera vetenskaps- och lärarpris under sin årshögtid 29.4.2019.

Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelades professor Martti Koskenniemi, Helsingfors universitet, för hans mycket framgångsrika och tungt vägande verksamhet inom folkrättens område både på det nationella och det internationella planet.

Professor Theodor Homéns pris i fysik (20 000 €) erhöll professor Helena Aksela, Uleåborgs universitet, för hennes banbrytande forskning på elektronmikroskopins område.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris i matematik (10 000 €) erhöll professor Rolf Stenberg, Aalto-universitetet, för hans internationellt uppmärksammade forskning inom numerisk analys och beräkningsmekanik.

FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (10 000 €) erhöll FD Timo Kärkkäinen, Helsingfors universitet, för hans framgångsrika forskning om neutrinofysik.

Vetenskaps-Societeten premierade också tre framgångsrika gymnasielärare för utmärkt undervisning. Pristagarna är lektorerna Paavo Heiskanen, Kuoion lyseon lukio, Marjaana Juntunen, Viitasaaren lukio och Jan-Anders Salenius, Brändö gymnasium, och var och en fick 5 000 €. Dessutom får pristagarnas skolor 2 000 € för att utveckla undervisningsämnet i fråga.

I samband med jubiléet delades vidare ut 8 forskarstipendier åt yngre forskare från Finland och Sverige ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse, totalt 220 000 €.

Dessutom utdelades sammanlagt 227 715 € i forskningsunderstöd till 43 vetenskapsidkare.

0 kommentarer