Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter 2021

21.12.2021

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 20.12.2021 följande personer till ledamöter: professor Minna Palmroth (Helsingfors universitet), biträdande professor Indre Zliobaite (Helsingfors universitet), professor Monika Österberg (Aalto-universitet), professor Sarah Butcher (Helsingfors universitet), professor Ulrika Candolin (Helsingfors universitet), akademiprofessor Eero Castrén (Helsingfors universitet), professor Mikael Fogelholm (Helsingfors universitet), professor Miska Luoto (Helsingfors universitet), professor Jouko Rikkinen (Helsingfors universitet), docent Ruth Illman (Donnerska institutet), professor Eeva Heiskanen (Helsingfors universitet) samt professor Erika Löfström (Helsingfors universitet).

Till utländska ledamöter kallades professor Antonio Bascones-Martinez (Complutense University, Madrid) samt professor Hans Walter Gabler (Ludwig-Maxilimilians-Univeristät, Munchen).

0 kommentarer