Swedish logo

Finska Vetenskaps-Societeten söker en kommunikationsansvarig

28.09.2022

Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura söker en kommunikationsansvarig med ansvar för Societetens interna och externa kommunikation.
Vi erbjuder ett utmanande och belönande arbete tillsammans med Finlands ledande vetenskapsidkare.
Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Den har ca 400 medlemmar som valts på livstid på grund av sina vetenskapliga meriter.
Societeten ordnar sammanträden med vetenskapliga föredrag och symposier ämnade för en bredare publik. Föredragen och symposierna strömmas och läggs ut på Societetens YouTube-kanal.
En viktig del av verksamheten är att publicera vetenskaplig litteratur.
Till den kommunikationsansvarigas uppgifter hör bland annat att:
– arrangera och marknadsföra symposier
– koordinera publikationsverksamheten och marknadsföra Societetens böcker
– samarbeta med traditionella massmedier och övriga referensgrupper
– skriva pressmeddelanden
– kommunicera på Twitter, Facebook och övriga sociala medier
– upprätthålla och redigera Societetens webbplats
– kommunicera med Societetens medlemmar
– kommunicera med Societetens nationella och internationella samarbetspartner
För att kunna sköta jobbet väl krävs förutom lämplig högskoleexamen fullständiga kunskaper i svenska och finska samt god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Vi uppskattar om den kommunikationsansvariga har:
– kontakter till traditionella massmedier
– erfarenhet av att kommunicera på sociala medier
– kännedom om moderna kommunikationsverktyg och erfarenhet av att redigera     webbplatser
– erfarenhet av ombrytningsprogram
– erfarenhet av att strömma och banda evenemang och lägga ut upptagningen på YouTube
-vana att fotografera och att behandla digitala bilder
Den kommunikationsansvariga anställs tillsvidare från och med den 1.1.2023 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är Finska Vetenskaps-Societetens kansli, Norra Magasinsgatan 7, Helsingfors. Arbetsuppgifterna kan delvis skötas på distans.
Lönen är vid början av anställningen ca 3300 – 3600 € per månad beroende på den anställdas erfarenhet och meriter. Den sökande kan också komma med löneanspråk.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med den sökandes meritförteckning skall vara Finska Vetenskaps-Societeten tillhanda senast den 31 oktober 2022. Ansökan skall skickas med epost till <societas@scientiarum.fi> (Ämne: kommunikationsansvarig).
Tilläggsuppgifter ges av Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg (tfn. 050 433 2920).

0 kommentarer