Published | i News

Professor Mats Gyllenberg, ständig sekreterare för Finska Vetenskaps-Societeten och professor Ivars Kalviņš, ordförande för Lettlands vetenskapsakademi (Latvian Academy of Sciences) undertecknar ett samarbetsavtal i Riga den 21 april 2023.