Swedish logo

Årsboken Sphinx 2022–2023

07.11.2023

Årsboken Sphinx 2022–2023 har nu utkommit på nätet och som fysisk upplaga.

Sphinx 2022-2023 belyser en mångfald av olika historiska och lingvistiska ämnen. Bidragen spänner över ämnen som ryska, ukrainska och finsk-ugriska språk, tidiga kulturmöten i Medelhavsområdet, MS-sjukdomen och dess eventuella koppling till virus, relationen mellan Finland och Spanien under kalla kriget, satellitbilder av luftföroreningar och växthusgasutsläpp, samt filosofiska och religiösa reflektioner om tro och om lingvistikens födelse i de nordiska länderna.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors eller läsas på nätet via denna länk.

0 kommentarer