Published | Updated | i News

Antti Kupiainen, professor i matematik vid Helsingfors universitet, har beviljats Dannie Heineman-priset år 2022 i matematisk fysik. Finska Vetenskaps-Societeten gratulerar sin ledamot!

Mera information här.