Finska Vetenskaps-Societeten

Aktuellt

Lärarpriser 2022

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier. Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro ...

Läs mer

Maupertuis-stipendier lediganslås

Published | Updated | i News

I år fortsätter Franska institutet i Finland, Frankrikes ambassad, Frankrikes ministerium för högskolor, forskning och innovation och Finska Vetenskaps-Societeten samt Suomen Tiedeakatemia sitt samarbete kring Maupertuis-programmet, som är ett finansieringsprogram med målet att stärka samarbetet mellan Finland och Frankrike ...

Läs mer

Fredssymposium i Nystad 11-14.8.2021

Published | Updated | i News

Hela programmet för Fredssymposiet i Nystad finns att läsa här. Fredagen den 13 augusti 2021 står Finska Vetenskaps-Societeten som värd med följande program: VAKAUS JA KESTÄVÄ KEHITYS ITÄMEREN ALUEELLA 2021 – KULTTUURIKESKUS CRUSELLI, os. Kullervontie 11 moderaattorina toimittaja Jussi-Pekka Rantanen 10.00 – 10.15 ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2021 till följande meriterade personer: Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas professor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet) för hennes banbrytande insatser inom cell-matrisbiologi. ...

Läs mer

Video från symposiet “Rokotukset ennen ja nytt”

Published | i News

En videoupptagning från symposiet "Rokotukset ennen ja nyt" kan ses på Youtube. Finska Vetenskaps-Societetens symposium behandlde bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerade Klaus Hedman, professor i klinisk virologi vid Helsingfors universitet ...

Läs mer

Symposium “Rokotukset ennen ja nyt” 30.3.2021

Published | Updated | i News

30.3.2021 Rokotukset ennen ja nyt Tid:     Tisdag 30.3.2021 kl. 17.00-20.00  Plats:  https://vimeo.com/event/738166 (online)   Finska Vetenskaps-Societeten ordnar ett symposium som behandlar bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerar Klaus Hedman, ...

Läs mer

Ny publikation: Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018, Helsinki

Published | Updated | i News

Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018, Helsinki Martti Leiwo, Marja Vierros, Sonja Dahlgren (ed.) Commentationes Humanarum Litterarum 139 Vasa 2020, 578 s. Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  ...

Läs mer

Att observera, mäta och räkna – video

Published | i News

"Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland" Forskaren Johan Stén diskuterar sin och professor Peter Holmbergs bok med professor Stig-Olof Londen under Vetenskapsdagarna 2021. Videon kan ses här. ...

Läs mer

Lärarpriser 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier. Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår stipendier

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1.1-1.2.2021. Mer information och ansökningsblankett. ...

Läs mer

Akademiker Olli Lehto 30.5.1925-31.12.2020

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersmedlem akademiker Olli Lehto, professor emeritus i matematik vid Helsingfors universitet, som avled den 31 december 2020 i en ålder av 95 år. Han invaldes till Vetenskaps-Societeten år 1968 och kallades till hedersledamot ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societetens nya ledamöter 2020

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 21.12.2020 följande personer till ledamöter: professor Eeva Furman (Finlands miljöcentral), professor Matti Lassas (Helsingfors universitet), professor Karl-Erik Michelsen (LUT-universitet), professor Vesa Olkkonen (Helsingfors universitet), professor Sami Pihlström (Helsingfors universitet), universitetslektor Martina Reuter (Jyväskylä ...

Läs mer

Ny publikation: Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan?. Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa

Published | Updated | i News

Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa Kajanne, Ville Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214 Vasa 2020, 348 s. Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.   ...

Läs mer

Video från symposiet “Maailman monet kielet”

Published | i News

En videoupptagning från symposiet "Maailman monet kielet" kan ses på Youtube Symposiet behandlade såväl de s.k. stora världsspråken som mindre och utrotningshotade språk. De granskades ur olika perspektiv. Förutom språkens särdrag behandlades deras historia, nuvarande situation och framtid. Även ...

Läs mer

Maupertuis-stipendier lediganslås

Published | i News

I år fortsätter Franska institutet i Finland, Frankrikes ambassad, Frankrikes ministerium för högskolor, forskning och innovation och Finska Vetenskaps-Societeten samt Suomen Tiedeakatemia sitt samarbete kring Maupertuis-programmet, som är ett finansieringsprogram med målet att stärka samarbetet mellan Finland och Frankrike ...

Läs mer

Symposium “Maailman monet kielet” 28.9.2020

Published | Updated | i News

Maailman monet kielet En videoupptagning kan ses på Youtube Tid: Måndagen den 28. september 2020 kl. 16-20 Plats: Centrumbiblioteket Ode, Maija-salen, Tölöviksgatan 4, Helsingfors Livesändning Symposiet behandlar såväl de s.k. stora världsspråken som mindre och utrotningshotade språk. De granskas ur olika perspektiv. ...

Läs mer

Akademiker Erik Allardt 9.8.1925 – 25.8.2020

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersmedlem akademiker Erik Allardt, professor emeritus i sociologi vid Helsingfors universitet, som avled den 25 augusti 2020 i en ålder av 95 år. Han invaldes till Vetenskaps-Societeten år 1961 och kallades till hedersledamot ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2020

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2020 till följande meriterade personer: Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas Matti Lassas, professor i matematik vid Helsingfors universitet, för hans banbrytande och mångsidiga forskning inom ...

Läs mer

Vårens evenemang inställda

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societetens följande evenemang är inställda: 1. Allmänna mötet på Ständerhuset den 16 mars 2020 samt därpå följande middag. 2. Symposiet Maailman monet kielet i Unionsgatans festvåning den 26 mars 2020. Nytt datum meddelas senare. 3. Årshögtiden den 29 april 2020. Detta gäller ...

Läs mer

Symposium “Maailman monet kielet” 26.3.2020 (INHIBERAT!)

Published | Updated | i News

Maailman monet kielet SYMPOSIET ÄR INSTÄLLT! Nytt datum meddelas senare. Tid:      Torsdagen den 26. mars 2020 kl. 16-20 Plats:  Unionsgatans festvåning, Unionsgatan 33, Helsingfors Symposiet behandlar såväl de s.k. stora världsspråken som mindre och utrotningshotade språk. De granskas ur olika perspektiv. ...

Läs mer

Hedersomnämnande

Published | Updated | i News

Anna Peräläs bok ”Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig Hjelt kirjapainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823-1849”, som utgivits i serien Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, har fått ett hedersomnämnande av Historian Ystäväin liitto i tävlingen ”Vuoden 2019 historiateos”.  Redaktör ...

Läs mer

Nya ledamöter

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 16.12.2019 följande personer till ledamöter: professor emerita Vineta Fellman (Helsingfors universitet), professor Elina Ikonen (Helsingfors universitet), professor Kirsi Jahnukainen (HUS/Karolinska institutet), professor Peter Johansson (Helsingfors universitet), professor Anne Kovalainen (Åbo universitet), professor Camilla ...

Läs mer

Maupertuis-stipendier lediganslås

Published | Updated | i News

I år fortsätter Franska institutet i Finland, Frankrikes ambassad, Frankrikes ministerium för högskolor, forskning och innovation och Finska Vetenskaps-Societeten samt Suomen Tiedeakatemia sitt samarbete kring Maupertuis-programmet, som är ett finansieringsprogram med målet att stärka samarbetet mellan Finland och Frankrike ...

Läs mer

Symposium “Kirjainten tulo” 7.11.2019

Published | Updated | i News

Kirjainten tulo Tid: Torsdagen den 7 november 2019 kl. 17-20 Plats: Centrumbiblioteket Ode (Maijasalen) i Helsingfors Evenemanget är öppet för allmänheten och avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälning krävs. Program: Prof. Matti Miestamo: Erilaisia kirjoitusjärjestelmiä – erilaisia kieliä FD Erja Salmenkivi: Hieroglyfien salaisuuksista Prof. Simo ...

Läs mer

Symposium “Valeuutiset – demokratian uhka” 26.11.2019

Published | Updated | i News

Valeuutiset - demokratian uhka Tid: Tisdagen den 26 november 2019 kl. 17-20 Plats: Tankehörnan  (Think Lounge, 2. vån.), Universitetsgatan 4, Helsingfors. Evenemanget är öppet för allmänheten och avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälning krävs. Program: Akademiker Ilkka Niiniluoto: Tieto ja totuus – voiko keneenkään luottaa? Forskardoktor Johanna Vuorelma (TaY) ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societetens pris 29.4.2019

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delade ut flera vetenskaps- och lärarpris under sin årshögtid 29.4.2019. Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelades professor Martti Koskenniemi, Helsingfors universitet, för hans mycket framgångsrika och tungt vägande verksamhet inom folkrättens område både på ...

Läs mer

Symposium 13.5.2019 “Nationalismen idag”

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societetens humanistiska sektion ordnar symposiet "Nationalismen idag" måndagen den 13 maj 2019 på Tankehörnan i Helsingfors. Föredragshållare är programdirektör , doc. Mika Aaltola (Utrikespolitiska institutet); prof. Matti Klinge (Helsingfors universitet); universitetslektor, doc. Katalin Miklossy ( ...

Läs mer

Föredrag av professor Bengt Holmström 15.5.2019

Published | Updated | i News

Societetens hedersledamot Professor Bengt Holmström håller ett föredrag med titeln "The Purpose and Perils of Money Markets – A Contract Theoretic Perspective” vid institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet (Lars Ahlfors Auditorium A111, Exactum, Pehr Kalms gata 5, ...

Läs mer

Nya ledamöter 17.12.2018

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt ordinarie möte 17.12.2018 följande personer till nya ledamöter: professor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet, professor Veijo Kaitala, Helsingfors universitet, professor Altti Kuusamo, Åbo universitet, professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet, docent Kai Mikkonen, Helsingfors universitet, docent ...

Läs mer