Published | Updated | i News
Vetenskaps-Societeten ordnar symposiet ”Kirjainten tulo” torsdagen den 7 november 2019 kl. 17-20 i Maijansali på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Symposiets program finns att läsa här.

Evenemanget är öppet för allmänheten och avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälning krävs.