Published | i News

Vetenskaps-Societetens humanistiska sektion ordnar symposiet ”Nationalismen idag” måndagen den 13 maj 2019 på Tankehörnan i Helsingfors.

Föredragshållare är programdirektör , doc. Mika Aaltola (Utrikespolitiska institutet); prof. Matti Klinge (Helsingfors universitet); universitetslektor, doc. Katalin Miklossy (Helsingfors universitet); FD Mihail Oshulov (Åbo universitet); prof. Jussi Pakkasvirta (Helsingfors universitet); prof. Bo Pettersson (Helsingfors universitet); specialforskare, doc. Pasi Saukkonen (Helsingfors stad); prof. Liisa Steinby (Åbo universitet) och prof. Teivo Teivainen (Helsingfors universitet).

Symposiets program finns att läsa här.