Published | Updated | i News
Nils Gustaf Nordenskiöld – Vuorimiehen ja tiedemiehen elämä

Kalleinen, Kristiina
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 208
Vasa 2019, 223 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.