Banner Banner

Nya ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt ordinarie möte 17.12.2018 följande personer till nya ledamöter: professor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet, professor Veijo Kaitala, Helsingfors universitet, professor Altti Kuusamo, Åbo universitet, professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet, docent Kai Mikkonen, Helsingfors universitet, docent Pia Olsson, Helsingfors universitet, professor Martin Romantschuk, Helsingfors universitet, professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi och docent Peter Söderlund, Åbo Akademi.

 

Professor Carl G. Gahmberg kallad till hedersledamot

Finska Vetenskaps-Societeten kallade vid sitt möte 17.9.2018 Carl G. Gahmberg, professor emeritus vid Helsingfors universitet, till hedersledamot.

 

Finska Vetenskaps-Societeten fyllde 180 år och delade ut flera priser

Finska Vetenskaps-Societeten fyllde 180 år och firade jubiléet den 27 april. Till ordförande valdes professor Jukka Meurman och till ständig sekreterare professor Mats Gyllenberg. Vetenskaps-Societeten delade ut flera vetenskaps- och lärarpris. Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30.000 euro) tilldelades professor Eero Tarasti, Helsingfors universitet, för hans internationellt betydande forskning inom musikvetenskap och semiotik. Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia (20.000 euro) erhöll professor Hannu Salmi, Åbo universitet, och  Professor Theodor Homéns pris i fysik (20.000 euro) erhöll professor Hannu Häkkinen, Jyväskylä universitet. Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i matematik (20.000 euro) erhöll professor Eero Saksman, Helsingfors universitet. FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (7.500 euro) erhöll FD Heikki Mäntysaari, Jyväskylä universitet. Vetenskaps-Societeten premierade också tre framgångsrika gymnasielärare för utmärkt undervisning. Priserna a 5.000 euro + 2.000 euro till skolorna tilldelades lektorerna Mats Fagerholm, Pargas gymnasium, Katja Tauriainen, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio och Jaakko Mäki, Tammerkosken lukio i Tammerfors.

 
I samband med jubiléet delades vidare ut 8 forskarstipendier åt yngre forskare från Finland och Sverige ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse, totalt 240.000 euro.

Finska Vetenskaps-Societetens stipendier 2018

 

Stipendier för Frankrike-utbyte

För mera information och ansökningsblanketter:

http://www.france.fi/uncategorized/science-and-universities/bilateral-funding-program-for-scientific-cooperation-between-france-and-finland/?lang=en

Finska Vetenskaps-Societeten har flyttat

Den nya adressen är Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors. Vi finns på 4. våningen, välkommen!

Medicinska pris

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f. har på sin 75-årsfest den 29.11.2017 tilldelat två medicinska pris på 50.000€ till professor emeritus Carl G. Gahmberg, Helsingfors, samt professor Eija Kalso, Helsingfors universitet.