Banner Banner

Stipendier för Frankrike-utbyte

För mera information och ansökningsblanketter:

http://www.france.fi/uncategorized/science-and-universities/bilateral-funding-program-for-scientific-cooperation-between-france-and-finland/?lang=en

Finska Vetenskaps-Societeten har flyttat

Den nya adressen är Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors. Vi finns på 4. våningen, välkommen!

Medicinska pris

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f. har på sin 75-årsfest den 29.11.2017 tilldelat två medicinska pris på 50.000€ till professor emeritus Carl G. Gahmberg, Helsingfors, samt professor Eija Kalso, Helsingfors universitet.