Banner Banner

Professor Carl G. Gahmberg kallad till hedersledamot

Finska Vetenskaps-Societeten kallade vid sitt möte 17.9.2018 Carl G. Gahmberg, professor emeritus vid Helsingfors universitet, till hedersledamot.

Finska Vetenskaps-Societeten fyllde 180 år och delade ut flera priser

Finska Vetenskaps-Societeten fyllde 180 år och firade jubiléet den 27 april. Till ordförande valdes professor Jukka Meurman och till ständig sekreterare professor Mats Gyllenberg. Vetenskaps-Societeten delade ut flera vetenskaps- och lärarpris. Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30.000 euro) tilldelades professor Eero Tarasti, Helsingfors universitet, för hans internationellt betydande forskning inom musikvetenskap och semiotik. Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia (20.000 euro) erhöll professor Hannu Salmi, Åbo universitet, och  Professor Theodor Homéns pris i fysik (20.000 euro) erhöll professor Hannu Häkkinen, Jyväskylä universitet. Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i matematik (20.000 euro) erhöll professor Eero Saksman, Helsingfors universitet. FD Mikael Björnbergs pris för yngre forskare i teoretisk fysik (7.500 euro) erhöll FD Heikki Mäntysaari, Jyväskylä universitet. Vetenskaps-Societeten premierade också tre framgångsrika gymnasielärare för utmärkt undervisning. Priserna a 5.000 euro + 2.000 euro till skolorna tilldelades lektorerna Mats Fagerholm, Pargas gymnasium, Katja Tauriainen, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio och Jaakko Mäki, Tammerkosken lukio i Tammerfors.

 
I samband med jubiléet delades vidare ut 8 forskarstipendier åt yngre forskare från Finland och Sverige ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse, totalt 240.000 euro.

Finska Vetenskaps-Societetens stipendier 2018

 

Stipendier för Frankrike-utbyte

För mera information och ansökningsblanketter:

http://www.france.fi/uncategorized/science-and-universities/bilateral-funding-program-for-scientific-cooperation-between-france-and-finland/?lang=en

Finska Vetenskaps-Societeten har flyttat

Den nya adressen är Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors. Vi finns på 4. våningen, välkommen!

Medicinska pris

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f. har på sin 75-årsfest den 29.11.2017 tilldelat två medicinska pris på 50.000€ till professor emeritus Carl G. Gahmberg, Helsingfors, samt professor Eija Kalso, Helsingfors universitet.