Suomen Tiedeseura

Apurahat ja palkinnot

Suomen Tiedeseura on vuosia saanut merkittäviä lahjoituksia. Lahjoitusten tuoton turvin jaamme vuosittain huomattavan määrän apurahoja tieteelliseen tutkimukseen.

TUTKIMUSAPURAHAT

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnetään vuosittain matemaattis-luonnontieteelliseen, biotieteelliseen, humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Omien apurahojen lisäksi Tiedeseura päättää Magnus Ehrnroothin säätiön, Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiön sekä FT Mikael Björnbergin muistorahaston apurahoista.

Myönnetyt apurahat 2020

Myönnetyt apurahat 2020

Apurahat 2021

Vuoden 2021 hakuaika alkaa tammikuussa 2021. Hakemus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta.

Myönnetyt apurahat ja palkinnot julkistetaan Tiedeseuran vuosijuhlassa 29. huhtikuuta sekä kotisivuillamme 30. huhtikuuta. Apurahoja ei ole myönnetty hakemukssin, joita ei mainita. Jotta apuraha voidaan maksaa, sen saajan tulee huolehtia, että apurahahakemuksessa on maininta henkilötunnuksesta, kotiosoitteesta, sähköpostiosoitteesta sekä tilinumerosta.

Suositus

Jos hakija ei ole tiedeseuran jäsen, hakemukseen tarvitaan Tiedeseuran kahdelta jäseneltä suositus.
Suositus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta.

Selvitys apurahojen käytöstä

Vastaanotettujen apurahojen käytöstä lähetetään vuoden sisällä selvitys (n. yksi A4-sivu) osoitteeseen societas@scientiarum.fi. Asianmukaiset tositteet toimitetaan kansliaan joko sähköpostitse tai kirjeitse.

 

TIEDE- JA OPETTAJAPALKINNOT

Suomen Tiedeseuran omien palkintojen lisäksi seura hallinnoi myös muita palkintoja ja on mukana päätettäessä näidenkin palkintojen myöntämisestä.

Professori E.J. Nyströmin palkinto myönnetään tieteellisistä ansioista vuorovuosina Tiedeseuran eri osastoille.

Professori Theodor Homénin palkinto myönnetään vuosittain vuorotellen fysiikan tutkijoille tai isänmaan historian tutkijoille.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin palkinto myönnetään joka kolmas vuosi matematiikan tieteellisistä ansioista. Palkinto perustettiin vuonna 2013. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran seuran 175-vuotisjuhlassa 29.4.2013.

Magnus Ehrnroothin säätiön matematiikan, fysiikan tai kemian palkinto myönnetään vuorovuosina erityisen etevälle tutkijalle.

Opettajapalkinnot myönnetään eteville humanististen, yhteiskuntatieteellisten sekä luonnontieteellisten aineiden lukio-opettajille. Tärkeänä perusteluna palkinnon myöntämisessä on, että palkinnonsaajan oppilaat ovat hakeutuneet alan akateemisiin opintoihin. Palkinto perustettiin vuonna 1998.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiön apuraha myönnetään vuosittain nuorille matematiikan, fysiikan tai kemian tutkijoille. Apurahan saajaa ehdotetaan yhdessä Ruotsin Kungliga Vetenskapsakademienin edustajien kanssa.

FT Mikael Björnbergin muistosäätiön stipendi myönnetään lähinnä teoreettisen fysiikan nuorelle tutkijalle.

Tiedeseuran pronssi- ja hopeamitalit ovat Alexander Baharevin suunnittelemia. Ne myönnetään erityisen ansiokkaasta Tiedeseuran hyväksi tehdystä työstä.