Finska Vetenskaps-Societeten

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris i matematik 2013 –

2013 Saksman Eero
2016 Nummelin Esa
2019 Stenberg Rolf
2022 Hytönen Tuomas