Swedish logo

FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN – SUOMEN TIEDESEURA – THE FINNISH SOCIETY OF SCIENCES AND LETTERS

Stipendier 2023 – Apurahat 2023 – Grants awarded 2023

Matemaattis-fysikaalinen osasto – Matematisk-fysiska sektionen 6 kpl st, 55.000 €

Professori Lauri Halonen
Oppikirjan 'Optical Spectroscopy: Experiment and Molecular Theory'
kirjoittaminen englanniksi maisterivaiheen oppilaille
3.000
Dr. Sc. Dmitry Murzin
A research visit to Technion, Haifa, Israel
2.500
TkD Tapio Salmi
Internationell forskarskola om kemiska reaktorer ISKRA
4.500
FT Päivi Törmä
SuperC tutkimuskonsortion konferenssi Suomessa
7.000
FD Susanne Wiedmer
Djupare förståelse av bionanopartiklar
20.000
PhD Indre Zliobaite
Community restructuring during the African-Eurasian faunal interchange, a
functional perspective
18.000

Biotieteellinen osasto – Biovetenskapliga sektionen 15 kpl st, 260.000 €

Masters Paul Bangura
Understanding the genetic basis of behaviour as a means for improving
aquaculture productivity and fish welfare
20.000
PhD Giannina Hattich
It’s getting hot in here- how natural phytoplankton populations respond to
ongoing temperature increase
20.000
MKD Dan Lindholm
CRISPR/Cas9 gensaxen röjer en dubbelroll av Usp14 för celldelning och neuronal
differentiering
20.000
FT Hannes Lohi
Understanding and improving the owner-pet bond: identification of psychological
factors linked to relationship quality and puppy blues
18.000
FT Johanna Mappes
Näkömallinnus avuksi lintujen tuulivoimalan lapoihin kohdistuvan törmäysriskin
pienentämiseksi
20.000
MD, PhD Seppo Meri
Complement inhibitors of the malaria parasite as targets for therapeutics and
vaccines
25.000
MKD Jukka Meurman
Oral infections in kidney and liver diseases
20.000
Postdoctoral researcher Khosrow Mohammadi
Development of sporobeads coated with hEcad1/2 for rapid detection and
capturing of pathogenic Listeria monocytogenes
2.000
FT Marjaana Mäkinen
Raskausajan kemikaalialtistuksen vaikutukset lapsen geenien säätelyyn ja
neurologiseen kehitykseen
20.000
LKT Antti Mäkitie
Artificial Intelligence in Head and Neck Cancer Management
10.000
PhD Noora Nevala
RPE:n ja verkkokalvon välinen dynaaminen vuorovaikutus solu- ja
käyttäytymismalleissa
20.000
FM Jenny Pessa
Cold Spring Harbor Laboratory: Imaging Structure & Function in the Nervous
System - koulutusjaksolle osallistuminen
5.000
LT Antti Sajantila
Muinaisten patogeenien genomiikka
20.000
FD Lea Sistonen
Utveckling av en specifik kombinationsterapiform för att sensitera HPV-positiva
cancerceller till stress
20.000
PhD Nelson Totah
Aivojen algoritmi vastekonfliktin havaitsemiseen: mahdollinen biomarkkeri
kognition ja toiminnan arvioimiseen ja säätelyyn eräissä psykiatrisissa häiriöissä
20.000

Humanistinen osasto – Humanistiska sektionen 26 kpl st, 198.374 €

FM Karoliina Dahl
Förändring och kontinuitet i blivande vuxnas livssyner
8.000
PhD candidate, Master of Social Sciences Emilio Del Pupo
MERCOSUR's Engagement of Brazilian Civil Society in EU FTA Negotiations:
Regulating Environmental Contestation (2003–2019)
2.000
Doctor of Philosophy in Media Studies Golnar Gishnizjani
Iranian women’s digital feminist activism: Challenging Body and Sexual Norms
8.800
TD René Gothóni
Fältforskning på det Heliga berget Athos
1.950
FT Katariina Harjunpää
Keskustelemalla kohtia sovintoa: vuorovaikutus rikos- ja riita-asioiden
sovittelussa. Monikielisen tutkimusaineiston litterointi, kääntäminen ja analyysi
14.000
FT Sara Heinämaa
Application for Grant for Scholarly Visits to Venice and the Nietzsche House in Sils
Maria in 2023
5.400
TT Jutta Jokiranta
Tutkimusvierailu syksyllä 2023 joko Princeton Institute for Advanced Study (IAS)
tai Princeton Theological Seminary (PTS)
15.000
FM Emil Kaukonen
Deltagande i konferensen "16th Congress of the International Society for
Eighteenth-Century Studies"
2.000
FT Sari Kivistö
Poetiikan historian tutkimus ja aineiston keruu Berliinin Staatsbibliothekissa.
1.960
FT Laura Kolbe
Apuraha haetaan pohjoismaisten kaupunkitutkijoiden (teema: kaupunkihistoria)
konferenssin suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen
9.000
PhD Daria Kondakova
Suomalais-ukrainalaiset (Kiova-Helsinki) kulttuurisuhteet vuosina 1880-1920:
post-imperiaalinen näkökulma
24.000
FD Jan-Ivar LINDEN
Fortsättning av redan inlett editionsprojekt: Aristoteles Metafysik
22.000
FT Maria Lähteenmäki
Saamelaisten ja suomalaisten kohtaaminen Lapissa 1700-1800-luvuilla
6.450
FT Urpo Nikanne
Konferenssimatka SASS-konferenssiin
2.061
VTT Jussi Pakkasvirta
Seminaari- ja konferenssi Universidad Complutense de Madrid (UCM)
yliopistossa. Lisäksi tutkimustyötä kirjastoissa ja arkistoissa Espanjassa.
2.370
FT Petteri Pietikäinen
Arkistomatka Yhdysvaltoihin alkuvuodesta 2024
5.900
FD Martina Reuter
Nordic Workshop in Early Modern Philosophy
4.500
FT Hannu Riikonen
Osallistuminen kahteen tieteelliseen kongressiin (4th Seminar and Symposium of
the Academy of Cultural Heritages ja 30th Ezra Pound International Conference)
3.550
FM Veli-Matti Rissanen
Marcus Tullius Ciceron kirjeiden toisen niteen suomentaminen ja selitysten
laatiminen
12.000
FT Marja-Leena Sorjonen
Osallistuminen keskustelunanalyysin maailmankonferenssiin ICCA-2023 kesällä
2023: esitelmöinti, paneelin järjestäminen ja tutkimuksen suunnittelu kollegoiden
kanssa
2.992
FD Eva Margareta Steinby
Seminarium, till vilket jag kallat specialister som med sina publikationer har
bidragit till min edition av romerska tegelstämplar Bolli doliari roomani dell'Italia
centro-occidentale (www.bollidoliari.org).
850
FT Liisa Steinby
Osallistuminen kansainvälisen Herder-tutkimuksen seuran konferenssiin.
1.650
FT Eero Tarasti
Kulttuuriperintöjen akatemian symposion ja seminaarin johtaminen aiheesta
'Myths and Arts' Kreikassa, Syroksen saarella, Kykladeilla 10.-13.5.2023;
lisähakemus matkoihin
1.200
FD Holger Weiss
Muslim Empowerment in Ghana (MEG Fas 2)
9.641
FD Oscar Winberg
Tuttu juttu show: identitet, politik och tv i presidentvalet 1994
7.800
FD Charlotta Wolff
Fransk opera i Åbo (ca 1790-1840)
23.300

Yhteiskuntatieteellinen osasto – Samhällsvetenskapliga sektionen 9 kpl st, 55.000 €

PD Carsten Anckar
Konferensdeltagande, med presentation av två papers
inom ramen för ett projekt där jag kartlägger orsaker till dödsstraffets tillämpning i
världen
2.750
JD Niklas Bruun
Deltagande i den 14 regionala kongressen för arbets- och socialrätt i Ghent 6-8
september 2023
1.370
KTT Anne Kovalainen
Towards the platformization of society – Initiating a research programme
– Research plan for Grant Application to the Finnish Society of Sciences and Letters
10.568
FD Erika Löfström
Deltagande i konferensen ENRIO (European Network of Research Integrity
Offices) i Paris. Sökande medverkar i konferensens International Advisory Board
1.100
AFD John Sumelius
Upptagande av precisionsskogsbruk för att öka den biologiska mångfalden i
Finland
19.900
PD Jan Sundberg
How Self-Government Works in Northern Europe
9.852
PD Åsa von Schoultz
Deltagande med presentation vid den 80:e årliga konferensen arrangerad av
Midwest Political Science Association
2.460
JD Thomas Wilhelmsson
Språkgranskning av monografi med arbetstiteln 'Free Movement of Legal Ideas:
Towards a Dynamic Europeanisation of Private Law'
4.000
PD Sirpa Wrede
Initiering av forskningsprojekt kring unga läkares meningsskapande om läkaryrket
som livsval
3.000

Sohlbergin rahasto – Sohlbergs fond 3 kpl st, 20.000 €

FT Olli Karjalainen
Matka-apuraha: "6th European Conference on Permafrost" -konferenssi, Puigcerdà,
Espanja 18.-22.6.2023
1.284
PhD Björn Kröger
Collection and palaeoecological analysis of the trace fossils of the Lower Cambrian
Törneträsk Formation of the Kilpisjärvi – Halti area, Finland
9.975
PhD Evgenia Salin
Evolution of the Precambrian crust in southeastern Sweden
8.714

Yhteensä – Totalt 59 kpl st, 588.374 €