Swedish logo

GARANTENS INTYG

Undertecknad, som är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten, intygar att jag tagit del av den projektredovisning som _______________________________ avser att lämna in till Societeten.

Stipendiet har använts i enlighet med forskningsplanen.

Övriga kommentarer:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Datum: ______________________________________________

Underskrift: ___________________________________________

Namnförtydligande: _____________________________________