Suomen Tiedeseura

Apurahat ja palkinnot

Suomen Tiedeseura on vuosia saanut merkittäviä lahjoituksia. Lahjoitusten tuoton turvin jaamme vuosittain huomattavan määrän apurahoja tieteelliseen tutkimukseen.

TUTKIMUSAPURAHAT

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnetään vuosittain matemaattis-luonnontieteelliseen, biotieteelliseen, humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

FT Mikael Björnbergin muistorahasto myöntää tutkimusapurahoja teoreettisen fysiikan ja siihen liittyvien alojen ansioituneille tutkijoille.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiö myöntää vuosittain apurahoja nuorille suomalaisille ja ruotsalaisille matematiikan, fysiikan tai kemian tutkijoille. Myöntöedotus tehdään yhteistyönä Tiedeseuran ja Ruotsin Kungliga Vetenskapsakademienin välillä.

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja ja tutkimusmäärärahoja matematiikan, fysiikan ja kemian mukaanlukien lääketieteellisen kemian tutkimukseen. Myöntöehdotuksen tekee Tiedeseuran hallitus tai sen nimeämä lautakunta.

Huomioikaa Suomen Tiedeseuran uudet apurahaohjeet 2021!

Tiedeseura on kokouksessaan 21. joulukuuta 2020 hyväksynyt uudet apurahaohjeet:
Suomen Tiedeseuran apurahaohjeet

Vuoden 2021 hakuaika on 1.-31.1.2022. Hakemus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta.

Myönnetyt apurahat julkistetaan kotisivuillamme maaliskuun loppuun mennessä. Apurahoja ei ole myönnetty hakemuksiin, joita ei mainita. Apurahansaajille lähetetään myöntökirje sähköpostitse. Jotta apuraha voidaan maksaa, sen saajan tulee huolehtia, että apurahahakemuksessa on maininta henkilötunnuksesta, kotiosoitteesta, sähköpostiosoitteesta sekä tilinumerosta.

Suositussitoumus

Apurahoja voidaan myöntää Tiedeseuran jäsenille tai muille tutkijoille. Jos hakija ei ole Tiedeseuran jäsen, hakemukseen tarvitaan suositus jäseneltä, joka toimii hakemuksesta ja sen käsittelystä vastaavana takaajana. Lomake suositussitoumusta varten löytyy tästä.

Selvitys apurahojen käytöstä

Vastaanotettujen apurahojen käytöstä on toimitettava selvitys mahdollisimman pian työn päättymisen jälkeen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 31. toukokuuta mennessä. Selvitys mahdollisine tositteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen societas@scientiarum.fi. Selvityksen tarkistavat pysyvä sihteeri ja varainhoitaja, ja sen hyväksyy Tiedeseuran hallitus.

Tietosuojaseloste

Apuraharekisterin tietosuojaseloste on luettavissa tästä.

TIEDE- JA OPETTAJAPALKINNOT

Suomen Tiedeseuran omien palkintojen lisäksi seura hallinnoi myös muita palkintoja ja on mukana päätettäessä näidenkin palkintojen myöntämisestä.

Professori E.J. Nyströmin palkinto myönnetään tieteellisistä ansioista vuorovuosina Tiedeseuran eri osastoille.

Professori Theodor Homénin palkinto myönnetään vuosittain vuorotellen fysiikan tutkijoille tai isänmaan historian tutkijoille.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin palkinto myönnetään joka kolmas vuosi matematiikan tieteellisistä ansioista. Palkinto perustettiin vuonna 2013. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran seuran 175-vuotisjuhlassa 29.4.2013.

Magnus Ehrnroothin säätiön matematiikan, fysiikan tai kemian palkinto myönnetään vuorovuosina erityisen etevälle tutkijalle.

Opettajapalkinnot myönnetään eteville humanististen, yhteiskuntatieteellisten sekä luonnontieteellisten aineiden lukio-opettajille. Tärkeänä perusteluna palkinnon myöntämisessä on, että palkinnonsaajan oppilaat ovat hakeutuneet alan akateemisiin opintoihin. Palkinto perustettiin vuonna 1998. Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 15.2. mennessä sähköpostitse (societas@scientiarum.fi). Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Lisätietoja opettajapalkinnoista löytyy tästä.

Tiedeseuran pronssi- ja hopeamitalit ovat Alexander Baharevin suunnittelemia. Ne myönnetään erityisen ansiokkaasta Tiedeseuran hyväksi tehdystä työstä.

Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat 2021

Myönnetyt apurahat 2020