Suomen Tiedeseura

Videoidut esitelmät

Varsinainen kokous 17.5.2021

Rouva Ikonen pitää esitelmän aiheesta: “Rasvatutkimusta solutasolla”

Rouva Lindholm pitää esitelmän aiheesta: “Kan man ge anvisningar för kommunikation”

Varsinainen kokous 15.3.2021

Rouva Matomäki pitää esitelmän aiheesta: “Alkuluvuista”

Rouva Olsoon pitää esitelmän aiheesta: “Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”

Varsinainen kokous 15.2.2021

Herra Johansson pitää esitelmän aiheesta: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”

Rouva Lehesjoki pitää esitelmän aiheesta: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”

Varsinainen kokous 18.1.2021

Rouva Fellman pitää esitelmän aiheesta: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”

Varsinainen kokous 21.12.2020

Herra Hedman pitää esitelmän aiheesta “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?

Varsinainen kokous 16.11.2020

Marraskuun kokouksesta ei löydy videotallennetta.

Varsinainen kokous 19.10.2020

Lokakuun kokouksesta ei löydy videotallennetta.

Varsinainen kokous 21.9.2020

Muistopuheen professori Johan Järnefeltille pitää herra Gahmberg
Muistopuheen professori Max Engmanille pitää herra Meinander
Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva pitää esitelmän aiheesta: “Katsaus Kansallisarkistossa oleviin tieteellisten seurojen arkistoihin”
Herra Romantschuk pitää esitelmän aiheesta ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
Rouva Törmä pitää esitelmän aiheesta ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”