Suomen Tiedeseura

Videoidut esitelmät

Varsinainen kokous 16.1.2023

Muistopuheen professori Karl-Gustav Sandelinille pitää Tage Kurtén

Anne Kovalainen pitää esitelmän aiheesta ”Alustataloudesta alustayhteiskuntaan”

Ruth Illman pitää esitelmän aiheesta ”Vardagsjudendom i Finland och i Norden”

Varsinainen kokous 19.12.2022

Vesa Olkkonen pitää esitelmän aiheesta ”Lipoproteiinit: Verenkierron rasvojen kuljettajat hyvässä ja pahassa”

Martina Reuter pitää esitelmän aiheesta ”Mary Wollstonecraft, Frans Michael Franzén och Åbo Tidningar 1797-1831”

Varsinainen kokous 21.11.2022

Muistopuheen professori Jari Niemelälle pitää Eeva Furman

Johanna Tamminen pitää esitelmän aiheesta ”Näkeekö satelliitti ilmansaasteet ja kasvihuonekaasupäästöt?”

Sampsa Vanhatalo pitää esitelmän aiheesta ”Älyvaatteiden kehittäminen vauvan parhaaksi”

Varsinainen kokous 17.10.2022

Jussi Pakkasvirta pitää esitelmän aiheesta “Francon kanssa? Suomi, Espanja ja kylmä sota”

Monika Österberg pitää esitelmän aiheesta  “Biobaserade material – Hållbart eller ej?”

Varsinainen kokous 19.9.2022

Muistopuheen professori Torsten Edgrenille pitää Mika Lavento (videotallenne puuttuu)

Muistopuheen professori Marketta Sundmanille pitää Mirja Saari

Björn Forsén pitää esitelmän aiheesta: “Cross-cultural encounters in the Early Modern Mediterranean: The case of the bewitched lions of Athens”

Pentti Tienari pitää esitelmän aiheesta: ”Onko MS-tauti yleisen viruksen harvinainen komplikaatio?”

Varsinainen kokous 16.5.2022

Muistopuheen akateemikko Olli Lehdolle pitää Mats Gyllenberg

Muistopuheen dosentti Anja Kervanto Nevanlinnalle pitää Laura Kolbe

Janne Saarikivi pitää esitelmän aiheesta ”Venäläiset, ukrainalaiset ja suomalais-ugrilaiset – ketkä kaikki ovatkaan samaa kansaa?”

Varsinainen kokous 21.3.2022

Muistopuheen professori Timo Riiholle pitää Juhani Härmä

Muistopuheen professori Lilli Alaselle pitää Pauliina Remes

Sara Heinämaa pitää esitelmän aiheesta ”Science as Vocation and Values of Love: A Phenomenological-Philosophical Explication”

Varsinainen kokous 21.2.2022

Kirsi Jahnukainen pitää esitelmän aiheesta “Syöpään sairastuneen lapsen hedelmällisyyttä voidaan säilyttää”

Altti Kuusamo pitää esitelmän aiheesta ”Tunnistamisen mysteeri. Kuvallisen semiotiikan ongelmia”

Varsinainen kokous 17.1.2022

Martin Gustafsson pitää esitelmän aiheesta ”Pausens betydelse för mänskligt handlande”

Elina Pirjatanniemi pitää esitelmän aiheesta ”Mångvetenskaplig flyktingjuridik – kan rättsvetaren dra nytta av kvantitativ forskningsdesign?”

Varsinainen kokous 20.12.2021

Rouva Wrede pitää esitelmän aiheesta “Intersektioner av hög ålder, invandrarskap och social missgynnsamhet”

Varsinainen kokous 15.11.2021

Muistopuheen akateemikko Albert de la Chapellelle pitää herra Gahmberg

Rouva Lähteenmäki pitää esitelmän aiheesta ”New coastal history: uusia tulokulmia ympäristöhistoriaan”

Herra Miestamo pitää esitelmän aiheesta ”Kielten kompleksisuuden tutkimuksesta”

Varsinainen kokous 18.10.2021

Rouva Mappes pitää esitelmän aiheesta: “150 vuotta Alfred Russel Wallacen tutkimuksista: vieläkö eläinten värit voivat opettaa meille uutta luonnonvalinnasta?”

Rouva Wolff pitää esitelmän aiheesta: Digital källkritik och upplysta nätverk: det filosofiska Europa i greve G. Ph. Creutz umgängeskrets, 1774–1783”

Varsinainen kokous 20.9.2021

Herra Mikkonen pitää esitelmän aiheesta: “Terroristiromaani ja sympatian rakenne”

Herra Saarikivi pitää esitelmän aiheesta: “Suomen kielen euraasialainen ja eurooppalainen tausta. Uusia tulkintoja uralilaisten kielten alkuperästä”

Herra Söderlund pitää esitelmän aiheesta: “Personval och dess konsekvenser”

Varsinainen kokous 17.5.2021

Rouva Ikonen pitää esitelmän aiheesta: “Rasvatutkimusta solutasolla”

Rouva Lindholm pitää esitelmän aiheesta: “Kan man ge anvisningar för kommunikation”

Varsinainen kokous 15.3.2021

Rouva Matomäki pitää esitelmän aiheesta: “Alkuluvuista”

Rouva Olsoon pitää esitelmän aiheesta: ”Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”

Varsinainen kokous 15.2.2021

Herra Johansson pitää esitelmän aiheesta: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”

Rouva Lehesjoki pitää esitelmän aiheesta: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”

Varsinainen kokous 18.1.2021

Rouva Fellman pitää esitelmän aiheesta: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”

Varsinainen kokous 21.12.2020

Herra Hedman pitää esitelmän aiheesta “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?

Varsinainen kokous 16.11.2020

Marraskuun kokouksesta ei löydy videotallennetta.

Varsinainen kokous 19.10.2020

Lokakuun kokouksesta ei löydy videotallennetta.

Varsinainen kokous 21.9.2020

Muistopuheen professori Johan Järnefeltille pitää herra Gahmberg
Muistopuheen professori Max Engmanille pitää herra Meinander
Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva pitää esitelmän aiheesta: ”Katsaus Kansallisarkistossa oleviin tieteellisten seurojen arkistoihin”
Herra Romantschuk pitää esitelmän aiheesta ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
Rouva Törmä pitää esitelmän aiheesta ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”