Finnish logo

Tiede-ja opettajapalkinnot

Suomen Tiedeseuran omien palkintojen lisäksi seura hallinnoi myös muita palkintoja ja on mukana päätettäessä näidenkin palkintojen myöntämisestä.

Professori E.J. Nyströmin palkinto myönnetään tieteellisistä ansioista vuorovuosina Tiedeseuran eri osastoille. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Professori Theodor Homénin palkinto myönnetään vuosittain vuorotellen fysiikan tutkijoille tai isänmaan historian tutkijoille. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin palkinto myönnetään joka kolmas vuosi matematiikan tieteellisistä ansioista. Palkinto perustettiin vuonna 2013. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran seuran 175-vuotisjuhlassa 29.4.2013. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

FT Mikael Björnbergin muistorahaston palkinto myönnetään teoreettisen fysiikan ja siihen liittyvien alojen ansioituneille tutkijoille. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Magnus Ehrnroothin säätiön matematiikan, fysiikan tai kemian palkinto myönnetään vuorovuosina erityisen etevälle tutkijalle. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Opettajapalkinnot myönnetään eteville humanististen, yhteiskuntatieteellisten sekä luonnontieteellisten aineiden lukio-opettajille. Tärkeänä perusteluna palkinnon myöntämisessä on, että palkinnonsaajan oppilaat ovat hakeutuneet alan akateemisiin opintoihin. Palkinto perustettiin vuonna 1998. Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 15.2. mennessä sähköpostitse (societas@scientiarum.fi). Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Tiedeseuran pronssi- ja hopeamitalit ovat Alexander Baharevin suunnittelemia. Ne myönnetään erityisen ansiokkaasta Tiedeseuran hyväksi tehdystä työstä.