Swedish logo

Ordinarie ledamöter—Varsinaiset jäsenet
Ordinary members

Samhällsvetenskapliga sektionen/Yhteiskuntatieteellinen osasto
Section of Social Sciences

Födelse- och invalsår / Syntymä- ja valitsemisvuosi / Year of birth and election
*Hedersledamöter—*Kunniajäsenet—*Honorary members

Fellman J.3191Östermark5211
Törnudd3176Koskenniemi5307
Weckman3378Frände5406
Rauste-von Wright3689Holm G.5409
Roslin3981Nordström5606
Öller3987Hukkinen5712
Anckar D.4077Michelsen5720
Andersson H.4086Sumelius5703
Anckar O.4185Björkman5910
Teräsvirta4178Sjöblom5914
Nordberg4380Suksi5911
Sevón4386Furman6020
Vartia4380Kovalainen6019
Björne4490Stenbacka6012
Hoffman4491Brännback6310
Sisula-Tulokas4599Fellman S.6314
Carlsson4685Huhtala6315
Riska E.4684Spens6317
Berglund4788Wrede6319
Grönroos4786Heiskanen6321
Ståhlberg4782Mickwitz6414
Wetterstein4788Joas6617
Niemi P.4896Jäntti6616
Rosas4884Pirjatanniemi6619
Walden4806Grönlund6715
Willner4801Widén6715
Sundberg4998Vaara E.6813
Wilhelmsson4989Anckar C.6910
Bruun5000Österbacka E.6914
Strandvik5007Norrgård7214
Stenius M.5195Löfström7221
Djupsund5200von Schoultz7317
Karvonen5298Collan7515
Kauppi5211Söderlund7618