Finnish logo

Yhteiskuntatieteellinen osasto

Puheenjohtaja: Peter Söderlund
Varapuheenjohtaja: Åsa von Schoultz

Yhteiskuntatieteellinen osasto kattaa yhteiskuntatieteet laajassa merkityksessä, koska tänne kuuluvat sekä juridiset, taloudelliset että valtiotieteen alueet, mutta myös ympäristönsuojelu ja pedagogiikka. Kaksi Tiedeseuran kunniajäsenistä, Bengt Holmström ja Stig Strömholm, kuuluvat yhteiskuntatieteelliseen osastoon.

Osasto valitsee joka vuosi apurahatoimikunnan Tiedeseuran apurahojen jakamiseksi, sekä palkintolautakunnan, joka tekee ehdotuksia kansainvälisiksi palkinnoiksi.

Osasto vastaa myös julkaisusarjasta Commentationes Scientiarum Socialium, jossa julkaistaan pääasiassa englanninkielisiä ansiokkaita tieteellisiä julkaisuja osaston tutkimusalueilta.

Syyskuussa osaston tärkeänä tehtävänä on laatia luettelo ehdotettavista uusista jäsenistä, jonka jälkeen vuosittain valittava valintalautakunta priorisoi ehdotukset. Vuosittain nimetään kaksi jäsentä Tiedeseuran hallitukseen, kun taas osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi.

Näiden määrättyjen tehtävien lisäksi osasto voi järjestää seminaareja ajankohtaisista asioista.

Aktivoitukaa! Lähettäkää ehdotuksia, ideoita tai kysymyksiä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai kansliaan. Erityisen tervetulleita ovat aloitteet korkealuokkaisiin julkaisuihin Commentationes Scientiarum Socialium- sarjaan.