Swedish logo

Ordinarie ledamöter—Varsinaiset jäsenet
Ordinary members

Humanistiska sektionen/Humanistinen osasto
Section of Humanities

Födelse- och invalsår / Syntymä- ja valitsemisvuosi / Year of birth and election
*Hedersledamöter—*Kunniajäsenet—*Honorary members

Dahlström3090Knif5308
Wrede3574Sihvonen5313
Jungar3679Nuorteva5406
Ylikangas3791Virtanen-Ulfhielm5408
Solin3876Kolbe5705
*Steinby E. M.3883Lähteenmäki5719
Lilius3991Pettersson5710
Hakulinen4196Pakkasvirta5819
Lönnqvist4186Kajava5913
Hertzberg4397Lindén5913
Holm4394Karivieri6017
Parpola4380Meinander6003
Saari4392Heinämaa6018
Zilliacus4386Nikanne6110
Frösén4487Snellman6111
Sell4493von Bonsdorff6107
Ringbom4503Lavento6211
Chesterman4605Reuter6220
Helander4605Forsén6315
Karlsson4684Lagerspetz6312
Wolf-Knuts4702Brusila6413
Riikonen4810Mikkonen6518
Tarasti4898Weiss6610
Härmä4914Olsson6618
Liebkind4993Kivistö6817
Gothóni5092Nynäs6916
Kurtén5008Pihlström6920
Åström5102Lindholm C.7119
Östman5198Remes7115
Kuusamo5118Miestamo7217
Janhunen5203Saarikivi7317
Lehečková5210Wolff7619
Steinby L.5215Illman R.7621
Villstrand5202