Swedish logo

Ordinarie ledamöter—Varsinaiset jäsenet
Ordinary members

Humanistiska sektionen/Humanistinen osasto
Section of Humanities

Födelse- och invalsår / Syntymä- ja valitsemisvuosi / Year of birth and election
*Hedersledamöter—*Kunniajäsenet—*Honorary members

Dahlström3090Knif5308
Wrede J.3574Sihvonen5313
Jungar3679Nuorteva5406
Ylikangas3791Virtanen-Ulfhielm5408
Solin3876Kolbe5705
*Steinby E. M.3883Lähteenmäki5719
Lilius3991Pettersson5710
Hakulinen4196Pakkasvirta5819
Lönnqvist4186Kajava5913
Hertzberg4397Lindén5913
Holm4394Karivieri6017
Parpola4380Meinander6003
Saari4392Heinämaa6018
Zilliacus4386Nikanne6110
Frösén4487Snellman6111
Sell4493von Bonsdorff6107
Ringbom4503Helasvuo6223
Chesterman4605Lavento6211
Helander4605Reuter6220
Karlsson4684Forsén6315
Wolf-Knuts4702Lagerspetz6312
Riikonen4810Brusila6413
Tarasti4898Mikkonen6518
Härmä4914Weiss6610
Liebkind4993Olsson6618
Gothóni5092Kivistö6817
Kurtén5008Nynäs6916
Åström5102Pihlström6920
Östman5198Lindholm C.7119
Kuusamo5118Remes7115
Janhunen5203Miestamo7217
Lehečková5210Saarikivi7317
Steinby L.5215Wolff7619
Villstrand5202Illman R.7621