Finnish logo

Historia

Suomen Tiedeseura perustettiin vuonna 1838, ja on siten Suomen vanhin tiedeakatemia. Tiedeseuran historiasta enemmän seuraavissa teoksissa:

F. Elfving: Suomen Tiedeseura 1838 – 1938, Commentationes Humanarum Litterarum X, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 1938.

G. Elfving och Gösta Mickwitz: Suomen Tiedeseuran kolmas puolivuosisata 1938 – 1987, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Helsinki, 1988.

M. Klinge: Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning. s. 3-9, SPHINX Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2012-2013, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vantaa 2013.