English logo

History

The Finnish Society of Sciences and Letters was founded in 1838, and is therefore the oldest Academy of Sciences in Finland. Read more about the history in following publications:

F. Elfving: Suomen Tiedeseura 1838 – 1938, Commentationes Humanarum Litterarum X, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 1938.

G. Elfving och Gösta Mickwitz: Suomen Tiedeseuran kolmas puolivuosisata 1938 – 1987, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Helsinki, 1988.

M. Klinge: Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. m Societetens bakgrund och halvofficiella ställning. s. pages 3-9, SPHINX Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2012-2013, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vantaa 2013.